Veselības inspekcija veica pārbaudi aptiekās par vides pieejamību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.Līdz 2012.gada 5.martam Veselības inspekcija ir izteikusi brīdinājumus 61 aptiekai, un noteikusi 6 mēnešu laikā nodrošināt aptieku vides pieejamību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (turpmāk –vides pieejamību).
 
Veselības inspekcija kopš 2011.gada otrā pusgada aptieku vides pieejamību uzrauga pastiprināti. Pirmās kārtas kontroles tika veiktas aptiekās, kuras atrodas pilsētās ar iedzīvotāju skaitu virs 4000 un aptiekās, kuras Veselības inspekcijas veiktās aptaujas anketās ir sniegušas negatīvas vai neviennozīmīgas atbildes par vides pieejamības nodrošināšanu.
 
Pārbaudēs  tika konstatēts, ka daļa  aptieku nav pieejama personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un līdz ar to aptieka nav nodrošinājusi telpas, atbilstoši aptieku darbības noteikumu prasībām. Veselības inspekcija ir izteikusi rakstveida brīdinājumus un saskaņā ar Farmācijas likuma 66.pantu, noteikusi 6 mēnešu termiņu pārkāpumu novēršanai.
 
Ja pēc noteiktā termiņa beigām Veselības inspekcija nebūs  saņēmusi no aptiekas informāciju par vides pieejamības nodrošināšanu vai iesniegumu ar pamatotiem iemesliem termiņa pagarinājumam, tiks pieņemts lēmums par aptiekas darbības apturēšanu, vienlaikus nosūtot ziņojumu Zāļu valsts aģentūrai lēmuma pieņemšanai par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu, pamatojoties uz to, ka noteiktajā termiņā trūkumi nav novērsti.
 
Vides pieejamība nozīmē ne tikai iespēju saņemt aptiekā pieejamos medikamentus, bet arī ērtu iekļūšanu tajā, pārvietošanos aptiekā un iespēju konsultēties ar farmaceitu jebkurā situācijā. Turklāt pieejama vide ir nepieciešama sabiedrībai kopumā.
 
 Informāciju sagatavoja:
Veselības inspekcijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Būmane
Tālrunis: 67819677, 28342858