Par mumsLatvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība radusies, lai apvienojot pieredzi, zināšanas un entuziasmu, kopīgiem spēkiem risinātu tās problēmas ar, kurām ikdienā sastopas personas ar muguras smadzeņu bojājumiem, viņu ģimenes locekļi, draugi un tuvinieki. 
 
Mūsu trumpis ir saistoša dialoga veidošana starp visiem iesaistītajiem un izdevīgu risinājumu meklēšana, kas noved pie vēlamā mērķa sasniegšanas. Biedrības valdes sastāva un tās darbības modelis ir visaptverošs, lai dažādās problēmsituācijas tiktu atrisinātas ar plašāku skatījumu.
 
Mūsu mērķi:
  • apvienot personas ar muguras smadzeņu bojājumiem un uzlabot viņu dzīves kvalitāti
  • savā darbībā iesaistīt jaunus biedrus
  • sadarboties ar citām organizācijām
  • aktīvi līdzdarboties vides pieejamības jautājumos
  • uzlabot sociālās integrācijas un rehabilitācijas procesus
  • popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu
  • iedvesmot citas personas pilnvērtīgai dzīvei.
  • ar savu pozitīvo darbību iesaistīt jaunus biedrus, kas popularizēs un dzīvos veselīgu un aktīvu dzīves veidu
Biedrība darbojās uz statūtu pamata.

Lai kļūtu par LMSBB biedru aizpildiet pieteikuma anketu.

Vairāk par biedrības rīkotajiem pasākumiem var uzzināt www.activewheels.lv

Filips Bernadskis
Valdes priekšsēdētājs
E-pasts – filips@lmsbb.lv
 
2010.gadā ieguvu bakalaura grādu veselības aprūpē. Kopš 2009.gada strādāju NRC „Vaivari” spinālo pacientu rehabilitācijā – sākot kā ergoterapeita asistents un turpinot jau kā ergoterapeits.
 
Esmu viens no idejas autoriem un organizatoriem netradicionālajām sporta spēlēm - „Sports ar mums”. Gūstot pozitīvās atsauksmes no sporta spēļu dalībniekiem, nolēmām tās organizēt katru gadu, iesaistot cilvēkus arī no Igaunijas un Lietuvas.
 
Nostrādātais laika posms apstiprināja manī pārliecību, ka personām ar muguras smadzeņu bojājumu nepieciešama biedrība, kuru veidotu speciālisti un biedri lielāka atbalsta sniegšanai tām personām, kurām tas ir nepieciešams.
 
Mans dzīves moto: Viss ir iespējams, tikai vajag gribēt un darīt!

Una Purena
Valdes locekle
E-pasts – una@lmsbb.lv

Mārtiņš Karnītis
Valdes loceklis
E-pasts – martins@lmsbb.lv