KontaktiLatvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība
Vienotais reģ. Nr.: 40008170149
Kurzemes prospekts 112-18,
Rīga, LV-1069, Latvija
E-pasts: info@lmsbb.lv

Rekvizīti

Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība
Jur. adrese: Kurzemes prospekts 112-18, Rīga, LV-1069, Latvija
Reģ.Nr.: 40008170149
Banka: A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV54HABA0551033832354
Banka: A/S Citadele
Kods: PARXLV22
Konts: LV14PARX0016648360001